Skuldsanering hos Kronofogden

Att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden kan för många innebära en stor lättnad – om ansökan beviljas. Men det finns andra alternativ.

Ansökan
13 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut
8 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut

Skuldsanering

Att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden kan för många innebära en stor lättnad – om ansökan beviljas. Det innebär nämligen att en stor del av de skulder du har kommer att avskrivas efter fem år. Under dessa år lever du på existensminimum och allt du tjänar utöver det går åt till att betala av skulderna. Om skulder kvarstår efter skuldsaneringen så avskrivs de.

Ett alternativ till skuldsanering hos Kronofogden är att teckna ett skuldsaneringslån. Då använder du ett lån med låg ränta till att betala av dina skulder. Ett sådant lån kan du ansöka om hos oss på Nstart. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur både skuldsanering hos Kronofogden och skuldsaneringslån fungerar.

Vad är skuldsanering?

Tanken med skuldsanering är att det ska vara en bra lösning för dig som aldrig kommer att kunna betala tillbaka dina skulder. Ofta är det ett godtagbart alternativ även för långivarna du är skyldig pengar, eftersom de ofta får tillbaka mer än vad de annars skulle ha fått. Trots att en del av skulden alltså efterskänks efter fem år. Alternativet till skuldsanering är för många att ge upp och sluta betala alla skulder.

Även för dig som har skulder du inte betalar av kan skuldsanering vara en bra lösning eftersom dina betalningsanmärkningar kommer att försvinna. På så sätt kan du börja om från början och höja din kreditvärdighet när skuldsaneringen väl är avslutad. Läs mer i vår guide När blir man kreditvärdig efter en skuldsanering?

Skuldsanering med skuldfinansieringslån innebär att du betalar tillbaka dina skulder på dina egna villkor och att du får lägre ränta än du hade tidigare. Men skulderna skrivs inte av som vid skuldsanering hos Kronofogden. Ett skuldfinansieringslån är ett bra alternativ till skuldsanering så länge du faktiskt har en möjlighet att betala tillbaka dina skulder.

I vår guide vad är skuldsanering får du mer information om ämnet.

Vilka är kraven för att få skuldsanering?

Det är tyvärr relativt svårt att bli godkänd för skuldsanering hos Kronofogden. Det är många fler som ansöker än som blir beviljade skuldsanering. Här är några av de faktorer som man tittar på vid bedömningen:

  • Du ska vara kvalificerat insolvent (vilket innebär att du har så stora skulder att det är orealistiskt att förvänta sig att du kommer att kunna betala tillbaka dem).
  • Du ska ha stark anknytning till Sverige.
  • Du ska har försökt att fullfölja dina betalningsförpliktelser.
  • Fordringsägarna måste godta den nya avbetalningsplanen.
  • Du får inte ha utmätningsbara tillgångar av betydande värde, till exempel pensionskapital.

En gäldenär med en familjemedlem med hög inkomst kan också få svårt att bli beviljad skuldsanering hos Kronofogden. Även fler faktorer kan spela in i den helhetsbedömning som görs. Om dina skulder är nya är det svårare att bli beviljad skuldsanering än om du har kämpat med dem i flera år. Det finns alltså ingen tydlig mall för om du kommer att få skuldsanering eller inte. Läs mer i vår guide Vilka är kraven för att få skuldsanering?

Hur går en skuldsanering till?

Skuldsanering innebär att Kronofogden tagit beslut om att dina skulder kommer att efterskänkas efter fem år. Under dessa fem år lever du på existensminimum då resten av din lön fördelas till dem du har skulder till.

Om du bedöms vara kvalificerad för skuldsanering tar Kronofogden fram en betalningsplan och ser till så att dina fordringsägare får betalt. Du betalar in ett överenskommet belopp varje månad. Det är en stor lättnad för många att få en tydlig betalningsplan som gör att de slipper en del av det kaos som många upplever att de hamnat i.

I vår guide hur går en skuldsanering till får du mer ingående information om skuldsaneringar i Kronofogdens regi och de alternativ som vi på Nstart kan erbjuda.

Vad är existensminimum under en skuldsanering?

Existensminimum är ett belopp som ska räcka till alla dina nödvändiga utgifter. Förutom mat och hyra räknas kostnader för hygienartiklar, resor till och från arbete, telefoni, el och försäkringar in. Man kan tvingas leva på existensminimum av flera orsaker och du har rätt till samma belopp om det beror på att du genomgår en skuldsanering eller om det är av en annan anledning.

2022 är existensminimum 5 157 kronor för en ensamstående vuxen och 8 520 kronor för två makar som båda lever på existensminimum. Tillägg kan göras för sådant som läkemedel, tandvård och om du behöver glasögon. Beloppet kan också justeras om din boendekostnad skulle förändras.

Vad är existensminimum under en skuldsanering om man har barn? Har du barn höjs beloppet du får behålla varje månad. För barn som är sex år eller yngre betalas 2 736 kronor ut varje månad. 3 150 kronor är det belopp som gäller för barn över sju år.  

Om du väljer att teckna ett skuldsaneringslån istället för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden finns det inga regler för hur mycket pengar du får ha kvar att leva för varje månad utan du bestämmer det själv genom att välja hur lång återbetalningstid lånet ska ha.

Hur ansöker jag om skuldsanering?

Om du har en svår ekonomisk situation med mycket skulder vänder du dig till Kronofogden i din kommun. Du kan ansöka om skuldsanering online hos Kronofogden med BankID eller boka in ett möte med en handläggare. Du kan läsa mer i vår guide om hur du ansöker om skuldsanering.

Skuldfinansieringslån

Ett skuldfinansieringslån fungerar på ett annat sätt än skuldsanering hos Kronofogden. Det innebär att du lånar pengar och sedan använder hela beloppet till att betala tillbaka dina gamla skulder. Denna typ av lån kan även kallas för nystartslån eller omstartslån.

Fördelarna med ett nystartslån är flera:

  • Lånet har lägre ränta än befintliga lån och krediter.
  • Din ekonomi blir lättöverskådlig med ett lån istället för flera skulder.
  • Du behöver inte leva på enbart existensminimum.
  • Du bestämmer själv hur lång återbetalningstiden ska vara på det nya lånet.
  • Du kan få ett skuldfinansieringslån om du inte kvalificerar dig för skuldsanering hos Kronofogden.

Vad krävs för att få ett skuldfinansieringslån?

Att bli beviljad ett nystartslån, eller skuldfinansieringslån, hos Nstart är lättare än att få skulder avskrivna med hjälp av Kronofogden. Vilka krav som ställs beror helt på din ekonomiska situation.

Ett skuldfinansieringslån kan vara som att ta ett vanligt lån, fast du använder det till att förbättra din ekonomi istället för att konsumera och dra på dig ännu högre kostnader. Du behöver inte ha dålig ekonomi för att vinna på att ta den typen av lån.

Ett skuldfinansieringslån kan också vara en ganska stor åtgärd som hjälper dig som verkligen har ekonomiska problem. Om du har mindre lån som förfallit till betalning betalar du ofta ganska höga dröjsmålsräntor. Det är därför väldigt fördelaktigt att lösa sådana lån och krediter på ett bräde.

Om du har en medsökande för lånet kan vi hjälpa till även om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden och flera betalningsanmärkningar.

Hur länge gäller en skuldsanering?

En skuldsanering pågår i fem år. Man börjar räkna från den dag då skuldsaneringen har blivit beviljad. När skuldsaneringen har avslutats försvinner gäldenärens betalningsanmärkningar och det dras inte längre några pengar från kontot. Det är som att vakna på rätt sida efter en period som för många är ganska tuff.

Vi fördjupar oss ännu mer i detta ämne i guiden hur länge gäller en skuldsanering. Om det är ett företag som beviljats skuldsanering är det inte fem utan tre år som skuldsaneringen varar.

Kan man få en förkortad skuldsanering?

Med förkortad skuldsanering kommer gäldenären inte att betala en lika stor del av skulden. Därför är det svårare att bli beviljad en förkortad skuldsanering hos Kronofogden än en skuldsanering med normal längd. För att det ska vara möjligt att få förkortad skuldsanering måste det finnas särskilda skäl för detta.

Skuldsaneringen kan anses vara en så stor belastning att man låter den pågå i tre år istället för fem. Inte minst äldre personer kan få kortare skuldsanering för att de inte ska behöva leva på existensminimum under en stor del av resten av sitt liv.

Skuldsanering med barn

En av de situationer då det är möjligt att få förkortad skuldsanering är om gäldenären har barn. Skuldsanering med barn anses gå ut över familjelivet i så hög grad att perioden då gäldenären tvingas leva på existensminimum kan förkortas med flera år. För att inte skuldsaneringen ska gå ut för mycket över barnen.

Får man ta lån trots skuldsanering?

Det finns inget som hindrar dig från att ta nya lån medan du betalar av på ett skuldfinansieringslån. Det är upp till de långivare du vänder dig mot att avgöra om du är kreditvärdig eller inte. Däremot kan det vara bra att fråga sig om det verkligen är en god idé att ta nya lån om du redan försatt dig i en så krånglig situation att du behövt ett skuldfinansieringslån. Ibland måste man låna, men lån till konsumtion kostar ofta betydligt mer än de smakar enligt vår erfarenhet.

Får man ta lån trots skuldsanering hos Kronofogden? Om du har skuldsanering hos Kronofogden och lever på existensminimum kan det vara lockande att låna pengar, eftersom du i det läget inte har något att spendera på annat än det absolut nödvändigaste. Att du genomgår en skuldsanering hos Kronofogden syns när det begärs in en kreditupplysning om dig – och ingen långivare medger ett lån i det läget. Du kan dock bli beviljad ett skuldfinansieringslån här på Nstart även om du har ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden.

Skuldsanering för en privatperson

Både företag och privatpersoner kan beviljas skuldsanering. Omkring 30 000 personer om året ansöker om skuldsanering i Sverige och strax under hälften av dessa ansökningar beviljas. Skuldsanering för en privatperson leder i regel till något väldigt positivt för dem som genomgår skuldsaneringen. Det är ändå viktigt att det inte är för enkelt att få skulder avskrivna genom skuldsanering.

Om det var vanligare än det är idag med skuldsanering för privatperson skulle det bli mindre attraktivt att låna ut pengar och lånemarknaden skulle påverkas i grunden. Förmodligen skulle räntan höjas på bred front om fler långivare tvingades avskriva skulder och behövde räkna in det i sina marginaler.

Skuldsanering för spelberoende

Tyvärr har det blivit allt vanligare att ansöka om skuldsanering för spelberoende. Faktum är att spel om pengar på nätet är en av de absolut vanligaste orsakerna till att människor fastnar i en skuldfälla och raserar sin ekonomi. Enligt Kronofogdens bedömningar kan så mycket som 20 % av alla ansökningar om skuldsanering som inkommer ha att göra med spelmissbruk.

Vi på Nstart har också sett många exempel på detta och beviljar ofta nystartslån till personer som tidigare i livet haft problem med sitt spelande och skulder att betala. Det kan då krävas att du har en medsökande för lånet för att vi ska kunna bevilja det. Du kan alltså inte bli beviljad ett nystartslån när du har ett pågående spelmissbruk.

När det gäller skuldsanering hos Kronofogden har man ett ganska dåligt utgångsläge om det är spelberoende som är orsaken till att man sitter med obetalda skulder. Särskilt du som har nya lån som gått till spel kommer att få svårt att få Kronofogden att bevilja en skuldsanering. Exempel på situationer där det är enklare att få skuldsanering är om dina ekonomiska problem beror på att du blivit arbetslös eller genomgått en skilsmässa som försämrat din ekonomi.

Chansen att få igenom en skuldsanering vid spelmissbruk kan öka ifall du kan visa att du verkligen är beredd att försöka göra något åt ditt spelmissbruk. Att använda funktionen Spelpaus och blockera sig från alla former av spel om pengar i Sverige kan vara ett bra första steg. Det är alltså lättare att få skuldsanering när du har blivit av med ditt spelmissbruk, än när du är mitt uppe i det. Den risk man ser är att den spelberoende ska använda pengarna som blir kvar varje månad till spel istället för till livets nödtorft.

Hur påverkas jag av min partners skuldsanering när vi är gifta?

Skuldsanering gäller den person som är skyldig pengar och har blivit beviljad skuldsanering. Övriga familjemedlemmar kan påverkas indirekt av att någon i hushållet får mindre pengar över varje månad. I långa loppet är dock skuldsanering hos Kronofogden något positivt som göra att ekonomin i familjen blir bättre på sikt. Partnern till någon med skuldsanering kan låna pengar och göra köp på avbetalning även under den tid som skuldsaneringen pågår.

När en ansökan om skuldsanering handläggs kan dock din partners inkomst spela roll för vilket beslut som tas av Kronofogden. Du hittar mer information om detta i vår särskilda guide i ämnet; Hur påverkas jag av min partners skuldsanering när vi är gifta?

Vad innebär en nekad skuldsanering?

Svaret på frågan, vad innebär en nekad skuldsanering, är helt enkelt att skuldsaneringen inte kan beviljas vid det tillfället. Kronofogdens bedömning har visat att du inte uppfyller alla kriterier. Det är tyvärr vanligt att en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden avslås.

Orsakerna till att det är så kan vara många. Tidigare i den här guiden tog vi upp de kriterier som gäller för att få en skuldsanering. Stäm av dem mot din egen situation så kan du få ett hum om ifall du har chans att få en skuldsanering hos Kronofogden eller inte.

Kan jag få en omprövning?

Om Kronofogden beslutar att inte bevilja skuldsanering kan du överklaga beslutet och få det omprövat. Det gäller framförallt om det tillkommit nya fakta eller om din situation har förändrats på ett sådant sätt att det kan motivera ett nytt beslut. Det går också att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden flera gånger om du blir nekad.

Samma sak gäller om du är intresserad av ett skuldfinansieringslån från oss på Nstart. Hos har du alltid större chans att bli beviljad ett lån om du förbättrar dina ekonomiska förutsättningar genom att till exempel skaffa dig en högre inkomst.

Efter avslutad skuldsanering

Efter avslutad skuldsanering kan livet återgå till det normala så småningom. Dina betalningsanmärkningar försvinner och du behöver inte längre betala tillbaka på dina skulder. Förhoppningsvis är problemen lösta permanent så att du inte behöver hamna i en situation med obetalda skulder ännu en gång. Enligt lagen måste det föreligga synnerligen goda skäl för att en person eller ett företag ska kunna bli beviljad skuldsanering hos Kronofogden en andra gång. Det händer ytterst sällan.

Skuldsanering är en chans att starta om

Skuldsanering är en chans att starta om. Det gäller oavsett om du tar ett skuldfinansieringslån på Nstart eller får skuldsanering beviljad hos Kronofogden. Det är inte bara viktigt för att du ska får ordning på din ekonomi utan det handlar också om värdighet och självkänsla. Att leva med skulder och betalningsanmärkningar är begränsande på många plan. Men det är faktiskt mänskligt att dra på sig skulder och det finns alltså lösningar på problemet – även för dig som känner att läget länge har varit ganska hopplöst. Vissa kan alltså få en beviljad skuldsanering för att starta om.

Ta kontakt med oss på Nstart så kan du få mer information om hur vår lånetjänst kan vara till hjälp för dig som bestämt dig för att ta tag i din ekonomi en gång för alla.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy