Skuldsanering – kan jag få en omprövning?

Färre än hälften av alla som ansöker om skuldsanering hos Kronofogden får sin ansökan beviljad. Men allt hopp är inte ute om du inte skulle bli beviljad vid första försöket.

Ansökan
13 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut
8 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut

Skuldsanering – kan jag få en omprövning?

Färre än hälften av alla som ansöker om skuldsanering hos Kronofogden får sin ansökan beviljad. Men allt hopp är inte ute om du inte skulle bli beviljad vid första försöket. Det går att få en skuldsanering beviljad vid ett senare tillfälle. Du kan också få en omprövning av skuldsanering hos Kronofogden om du anser att de har fattat ett felaktigt beslut. 

Ytterligare en möjlighet är att ansöka om ett skuldfinasieringslån hos oss på Nstart. Det fungerar annorlunda jämfört med en skuldsanering hos Kronofogden, men är för många ett bra alternativ. Med ett skuldfinansieringslån, eller nystartslån, behöver du inte leva på existensminimum under flera år, som vid en skuldsanering hos Kronofogden. Du använder istället ett lån med bra villkor till att betala tillbaka dyrare lån och krediter. Men för många är en skuldsanering hos Kronofogden det enda alternativet.

Skicka ansökan om omprövning av min skuldsanering

Kronofogdens beslut om till exempel utmätning och skuldsanering kan överklagas. Här är ett antal punkter som kan vara till hjälp för dig som inte är nöjd med ett beslut.

  • Tingsrätten du hör till kan behandla en överklagan av beslut om skuldsanering.
  • Överklagan kan göras under begränsad tid.
  • Motivera varför du anser att beslutet är felaktigt i din överklagan.
  • Bifoga handlingar som styrker din överklagan.
  • Se till att överklagan innehåller din namnteckning och kompletta kontaktuppgifter.
  • Tänk på att du kan vara tvungen att täcka dina egna kostnader vid en omprövning.

Därför kan det vara motiverat med en omprövning

Att bli beviljad skuldsanering kan ha mycket stor betydelse för din ekonomi. Inte bara på kort sikt utan faktiskt för resten av ditt liv. Skuldsanering innebär att dina skulder skrivs av efter att du betalat så mycket som möjligt under fem år. Utan skuldsanering har du kvar dina skulder och eventuella betalningsanmärkningar, även om det i praktiken är helt omöjligt för dig att betala tillbaka.

En omprövning kan beviljas om du kan bevisa att beslutet är felaktigt. Om Kronofogden till exempel bedömt att du inte gjort tillräckligt för att betala dina skulder behöver du visa att så inte är fallet. Då finns det en chans att skuldsaneringen går igenom vid en omprövning.

Att ansöka om skuldsanering vid ett senare tillfälle är inte samma sak som att ompröva ett beslut. Då handlar det om att din ekonomiska situation förändrats på ett sätt som gör att du anser att du är berättigad till skuldsanering. Vid en omprövning av ett beslut handlar det alltså om att du tycker att Kronofogden gjort fel bedömning av det befintliga materialet.

Kronofogden kan också ompröva ett beslut

En omprövning kan även göras till din nackdel om du inte uppfyllt din del av avtalet eller agerat på ett sätt som kan anses vara illojalt gentemot dem du är skyldig pengar. Det kan till exempel handla om att du inte följer betalningsplanen. En omprövning kan också göras om det visar sig att din ansökan byggt på felaktiga uppgifter.

Skuldfinansiering – kan jag få en omprövning av lån?

Om du ansökt om ett skuldfinansieringslån hos oss på Nstart och fått avslag beror det förmodligen på att du inte har tillräckligt hög inkomst i förhållande till det belopp du ansökt om att få låna. Att höja kreditvärdigheten genom att skaffa ett bättre jobb eller ytterligare ett jobb kan hjälpa.

Det finns dock ett annat alternativ, och det är att ha en medsökande när du ansöker om ett nystartslån. Det kan du göra även om du har en aktiv skuld hos Kronofogden och flera betalningsanmärkningar. Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur våra nystartslån fungerar.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy