Samla på hög och sikta högt.

Inget fel med att samla på hög. Tvärtom faktiskt. Pengar på banken med bra ränta är en växande hög med möjligheter, frihet och trygghet.

Samla på hög och sikta högt.

Inget fel med att samla på hög. Tvärtom faktiskt. Pengar på banken med bra ränta är en växande hög med möjligheter, frihet och trygghet.

N.

Nstarts sparkonton

Börja spara redan idag

Sparkonto Rörligt

4,00 %

Ingen bindningstid

Inga avgifter

Fria insättningar och uttag

Statlig insättningsgaranti

Sparkonto Fast 1 år

4,15 %

Bindningstid 1 år

Inga avgifter

Säkert sparande

Statlig insättningsgaranti

Sparkonto Fast 2 år

3,80 %

Bindningstid 2 år

Inga avgifter

Säkert sparande

Statlig insättningsgaranti

Sparkonto Fast 3 år

3,60 %

Bindningstid 3 år

Inga avgifter

Säkert sparande

Statlig insättningsgaranti

Låt dina pengar växa med Nstart Sparkont. Bra ränta från första kronan.

Öppna Sparkonto

Våra villkor för Sparkonto Fast

Nstart är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och som innehar tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.

Specifika produktvillkor Sparkonto Fast:

 • Sparkonto Fast kan öppnas online av person bosatt i Sverige och som innehar svenskt personnummer.
 • Aktuell inlåningsränta kommuniceras på bolagets hemsida och/eller på kundportalen Mina Sidor.
 • Ränta utbetalas vid bindningstidens utgång.
 • Kunden har möjlighet till en insättning på sparkontot.
 • Avgift för förtida uttag uppgår till 2 % av uttaget belopp. Vid förtida avslut av Sparkonto Fast utgår ej upplupen ränta.
 • Minsta belopp för insättning är 2 000 kronor. Största belopp är 1 050 000 kronor.
 • Högsta tillåtna belopp på sparkontot uppgår till 1 050 000 exklusive kapitaliserad ränta.
 • Sparkontot omfattas av statlig insättningsgaranti.

Oförutsedda händelser

Trygghet när en diskmaskin går sönder eller en konjunktur sviker.

Finare framtid

För barn som växer upp eller pensionen som kommer.

Roligare vardag

Luft i privatekonomin för semestrar, högtider och aktiviteter.

Våga drömma

Ett liv på plus med bättre bil, finare badrum eller rymligare boende.

Våra villkor för Sparkonto Rörligt

Nstart är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och som innehar tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att ta emot återbetalnings-pliktiga medel från allmänheten.

Nstart avser erbjuda en sparprodukt på konto med fria uttag och rörlig ränta, Sparkonto Rörligt. Nedan redovisas bolagets specifika produktvillkor för Sparkonto Rörligt samt de allmänna vill-kor som gäller för sparkonton i Nstart

Specifika produktvillkor Sparkonto Rörligt:

 • Sparkonto Rörligt kan öppnas online av person bosatt i Sverige och som innehar svenskt personnummer.
 • Aktuell inlåningsränta kommuniceras på bolagets hemsida och/eller på mina sidor.
 • Kunden har möjlighet till fria insättningar liksom fria uttag från sparkontot.
 • Minsta belopp för insättning är 1 krona. Största belopp är 1 050 000 kronor.
 • Högsta tillåtna belopp på sparkontot uppgår till 1 050 000 exklusive kapitaliserad ränta.
 • Sparkontot omfattas av statlig insättningsgaranti.
 • I övrigt omfattas produkten Sparkonto Rörligt av Nstarts allmänna villkor för sparkonton vilka framgår i bilaga.

Oförutsedda händelser

Trygghet när en diskmaskin går sönder eller en konjunktur sviker.

Finare framtid

För barn som växer upp eller pensionen som kommer.

Roligare vardag

Luft i privatekonomin för semestrar, högtider och aktiviteter.

Våga drömma

Ett liv på plus med bättre bil, finare badrum eller rymligare boende.

Vad är Statlig insättningsgaranti?

Sparande i Nstart omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin innebär att om Nstart försätts i konkurs eller om Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av Nstart enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och oförmågan att betala beror på Nstart finansiella situation och inte endast är tillfällig, garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i Nstart på konton som omfattas av insättningsgarantin med ett belopp om högst 1 050 000 kronor.


För mer information, besök Riksgäldens webbplats.

Omdömen

Vad våra kunder säger

Hur går det till?

1. Logga in med BankID

2. Fyll i formuläret

3. Börja växa dina pengar

3 tips för ett bättre sparande

1. Säkert med Staten

Med Nstart omfattas ditt sparande av statlig insättningsgaranti. Det innebär att dina pengar alltid är trygga.

Välj alltid ett sparande med statlig insättningsgaranti.

2. Välj en god vana

Att spara är en vanesak. Ju längre och ju mer regelbundet du gör det, desto mindre tänker du på det. Och desto mer växer dina pengar!

För över pengar till ditt sparande redan när du får din lön. 

3. Tålamod lönar sig

När du sparar får du både ränta på de pengar du sätter in och på den ränta du har tjänat in med ditt sparande. Det brukar liknas vid en snöbollseffekt, snöbollen blir större ju längre den är i rullning.

Det kallas ränta-på-ränta-effekten. 

Spara smart

Det finns många anledningar att spara. Oavsett om du har sparat i många år, eller funderar på att börja nu, så ska du hitta en pålitlig aktör med den rätta räntan. (Så tack för besöket).

Skapa möjligheter

Spara pengar och skapa möjligheter, även åt andra. Genom att spara i Nstart hjälper du oss att refinansiera lånekunder och ge dem bättre lån till lägre kostnader. Så när du sparar hos oss, så hjälper du andra.

FAQ

Öppna Sparkonto

Hur öppnar jag sparkonto?

Du öppnar ett sparkonto online här.

Vem kan öppna ett sparkonto hos Nstart?

Privatpersoner som är 18 år, bosatt i Sverige, har svenskt personnummer och svenskt BankID kan ansöka om att öppna sparkonto i Nstart.

Kan man ha flera sparkonton hos Nstart?

Du kan ha flera Sparkonto Fast så länge det sparade beloppet sammantaget inte överstiger maxbeloppet om 1 050 000 kronor.

Vilka bindningstider erbjuder Nstart?

Sparkonto Fast finns med bindningstid om ett år.

Hur loggar jag in på mitt sparkonto?

Du loggar in med BankID via Mina Sidor.

Kostar det något att öppna ett sparkonto?

Det är gratis att öppna sparkonto hos Nstart.

Finns det en årsavgift för mitt sparkonto?

Nej, det finns ingen årsavgift.

Användare

Kan man öppna ett gemensamt sparkonto?

Nej, endast en kontohavare per konto gäller.

Kan jag öppna ett sparkonto till mitt barn som är minderårigt?

Vi erbjuder endast sparkonto för privatpersoner som fyllt 18 år.

Kan jag öppna ett sparkonto för ett företag eller förening?

Nstart erbjuder enbart sparkonton för privatpersoner.

Kan jag öppna ett konto utan BankID

Nej det kan du inte. Din bank har mer information om hur du skaffar BankID om du inte har ett.

Kan jag ansöka om sparkonto på annat sätt än online?

Ansökan kan endast göras online.

Kan jag öppna ett sparkonto om jag inte är folkbokförd i Sverige?

Nej, du måste vara bosatt i Sverige.

Kan jag öppna ett sparkonto om jag inte har ett svenskt bankkonto?

Du behöver ha ett svenskt bankkonto för att kunna öppna sparkonto hos Nstart.

Insättning

Täcks mina pengar av den statliga insättningsgarantin?

Ja, sparande i Nstart täcks av den statliga insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin här.

Kan jag göra flera insättningar på mitt sparkonto?

Du kan göra en insättning på ditt konto. Vill du göra en ny insättning så öppnar du ett nytt Sparkonto Fast.

Vilket är det minsta beloppet jag kan sätta in?

Minsta belopp att sätta in är 2 000 kronor på Sparkonto Fast.

Vilket är det maximala beloppet jag kan sätta in?

Högsta belopp att sätta in är 1 050 000 kronor.

Hur mycket kan jag totalt spara hos Nstart?

Det högsta beloppet som kan finnas på kontot, exklusive kapitaliserad ränta, är 1 050 000 kronor.

Kan jag sätta in pengar i andra valutor?

Nej, du kan bara spara i svenska kronor.

Hur lång tid tar det innan pengarna jag sätter in kommer in till mitt sparkonto i Nstart?

Det sker normalt inom tre bankdagar.

Jag skrev in fel OCR-nummer vid inbetalning till sparkontot. Vad gör jag?

Nstart kommer att lägga in inbetalningen manuellt på ditt sparkonto. Ta kontakt med oss om du inte kan se betalningen på ditt sparkonto tre dagar efter insättning.

Hur länge kan jag vänta med att sätta in pengar till mitt nyöppnade sparkonto?

Första insättning ska ske inom 7 dagar från den dag då kontot öppnades.

Uttag

Hur gör jag uttag från mitt sparkonto?

Gå in på Mina Sidor och öppna din kontoöversikt. Därifrån kan du klicka dig in på ditt konto och göra uttag. Avgift för förtida uttag från Sparkonto Fast uppgår till 2 % av uttaget belopp. Vid förtida avslut av Sparkonto Fast utgår ej upplupen ränta.

Efter hur lång tid kan jag göra ett uttag från första insättning?

Om du har pengar på ditt Sparkonto Spar finns det ingen tidsgräns för när du kan göra ditt första uttag.

Utgår det avgifter för uttag?

Avgift för förtida uttag från Sparkonto Fast uppgår till 2 % av uttaget belopp.

Kan jag ta ut pengar om jag inte har BankID?

Uttag kan endast göras online och med identifiering med BankID.

Efter hur lång tid får jag mina pengar när jag har gjort ett uttag?

Om du har pengar på ditt Sparkonto Fast finns det ingen tidsgräns för när du kan göra ditt första uttag.

Varför kan det ta upp till tre dagar att få pengar utbetalda?

Vid uttag görs kontroller för att förhindra obehöriga uttag, vilket kan påverka utbetalningstiden.

Vad händer med mina medel när bindningstiden har löpt ut för mitt sparkonto med bindningstid?

Vid bindningstidens utgång för sparkonto med bindningstid eller vid avslut av sådant konto, överför Nstart beloppet till ett av kunden hos Nstart innehaft sparkonto utan bindningstid. Om sådant konto saknas hos Nstart, har bolaget rätt att öppna ett för din räkning. Du kan därefter begära utbetalning från ditt sparkonto utan bindningstid.

Ränta och avgifter

Vilken räntesats erbjuder Nstart?

Nstart erbjuder i dagsläget Sparkonto Fast med bunden sparränta. Räntan framgår på Nstarts hemsida och i Mina Sidor och kommuniceras även när du öppnar ditt sparkonto.

När får jag ränta på mina pengar?

Räntan kapitaliseras när löptiden gått ut alternativt när kontot avslutas.

Hur beräknas räntan?

Ränta på innestående medel på konto beräknas för samtliga kalenderdagar under året med hänsyn taget till skottår. På insättningar räknas ränta från första bankdagen efter det att Nstart har erhållit insatt belopp. Vid uttag räknas ränta till och med dagen före uttagsdagen.

Hur informeras jag om en villkorsändring?

Nstart har rätt att göra ändringar i villkoren för produkten och ska, om de är till kundens nackdel, underrätta kunden senast 14 dagar innan ändringarna träder i kraft. Nstart meddelar dig via e-post till den e-postadress som du har angivit för ditt sparkonto.

Vad händer med min ränta om jag avslutar mitt Sparkonto Fast, eller om jag tar ut pengar före bidningstidens utgång?

Vid förtida avslut av Sparkonto Fast utgår ej upplupen ränta. Vid förtida uttag utgår ej upplupen ränta på uttaget belopp.

Ändrade förhållanden

Hur ändrar jag mitt föranmälda uttagskonto?

Det ändrar du direkt på Mina Sidor.

Övrigt

Hur gör jag för att avsluta mitt sparkonto?

Gå in på Mina sidor och öppna din kontoöversikt, därifrån kan du klicka dig in på ditt konto och sedan avsluta ditt konto.

Hur ser jag mitt kontoutdrag?

Gå in på Mina Sidor och öppna din kontoöversikt. Därifrån kan du klicka dig in på ditt konto och ladda ner ditt kontoutdrag.

Hur ser jag mitt engagemangsbesked?

Gå in på Mina Sidor och öppna sidan “dokument”. Där kan du ladda ner ditt engagemangsbesked.

Hur ser jag mitt årsbesked?

Gå in på Mina Sidor och öppna sidan “dokument”. Där kan du ladda ner ditt årsbesked.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Hur gör jag om jag vill framföra ett klagomål?

Om du har några synpunkter vill vi gärna att du framför dem. Maila klagomal@nstart.com.

Varför ska jag kommunicera med Nstart via Mina Sidor och inte genom e-post när det gäller kontospecifik information?

Varken du som kund eller Nstart bör skicka meddelanden via e-post avseende kontospecifik information (t ex kontonummer eller inloggningsuppgifter) då detta av säkerhetsskäl inte ska yppas till utomstående. Istället använder både du och Nstart säkra meddelanden på Mina Sidor. Endast meddelanden av allmän art och andra meddelanden som inte äventyrar säkerheten bör kommuniceras via e-post.

Nstart.
Vi är början på nytt. 

Sedan 2016 har vi hjälpt människor att vända sin ekonomi. De kan ha gått fel av olika anledningar, men de allra flesta har gemensamt att de är förvånade, och undrar hur just de har hamnat snett.

Ofta är det resultatet av en nedåtgående resa som börjar med ett praktiskt lån eller en enkel avbetalning. Kanske för en ny bil, en lite större båt eller en väldigt mycket större tv. En då enkel och snabb lösning.

Påhejade av en stor samling låneaktörer går resan snabbt vidare till fler lån, större krediter och allt mindre kontroll. Privatekonomin blir snabbt känslig och bräcklig. Minsta förändring i inkomster eller utgifter gör stor skada och man hamnar efter. De förut så omtänksamma och uppmärksamma långivarna ersätts snart av lika uppmärksamma men inte lika omtänksamma krav, inkassobrev och betalningsanmärkningar. Livet sätts på paus.

Därför har vi startat Nstart. Med lång erfarenhet och ny teknik hjälper vi våra kunder att ta tillbaka kontrollen och starta om. Målet är skuldfrihet och en privatekonomi som är redo för livets alla svängningar.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy