Vad är skuldsanering?

Läs mer för att förstå vad skuldsanering innebär.

Ansökan
13 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut
8 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en åtgärd som Kronofogden erbjuder för att hjälpa svårt skuldsatta personer att komma på fötter igen. Syftet med en skuldsanering är helt enkelt att ge personen i fråga en chans att betala av stora delar av sin skuld inom loppet av fem år. När avbetalningsplanen är genomförd tar kreditupplysningsföretagen bort dina betalningsanmärkningar, och skulderna som ingick i skuldsaneringen är borta.

Kraven för att bli beviljad skuldsanering är däremot relativt omfattande. En skuldsanering innebär också att du behöver leva på existensminimum eftersom allt överskott av lönen måste gå åt till att betala av skulder.

Vad betyder skuldsanering?

Vad är skuldsanering egentligen, och hur går det till? I grund och botten handlar skuldsanering om en särskilt utformad avbetalningsplan från Kronofogden. 

Skuldsanering är ett åtagande att betala av skulder men också att få hjälp med avbetalningen. Det betyder att du som blir beviljad en skuldsanering åtar dig att betala av skulder, exempelvis lån som du inte kan betala på egen hand. När planen avslutas – oftast efter en tidsperiod på fem år – försvinner även de eventuella skulder som ännu inte blivit betalda.

Vad innebär skuldsanering för din livsstil?

Skuldsanering är ett åtagande som påverkar ditt liv mycket. Eftersom all överskottslön ska gå till att betala av skulder finns det inget utrymme för några ekonomiska utsvävningar. Kronofogden lämnar kvar ett lägstabelopp av din lön som kallas för existensminimum – en summa som precis räcker till för en rimlig levnadsnivå.

Existensminimum och normalbelopp

Existensminimum kan låta knapert, men det handlar inte om en situation där du blir utan mat eller andra livsnödvändigheter. Summan brukar även kallas för normalbelopp och ska helt enkelt täcka det som du anses behöva för att leva. I normalbeloppet ingår kostnader som:

 • Livsmedel
 • Hygienprodukter
 • Kläder
 • El
 • Telefon
 • Försäkringar
 • Mindre, oförutsedda utgifter.

Det går även att ansöka om tillägg för andra typer av kostnader som glasögon, läkarvård och medicin.

Vem kan få skuldsanering, och hur fungerar det?

Det räcker inte att du är i en tillfällig period med dålig ekonomi för att bli beviljad skuldsanering. Skuldsanering kräver att du har haft svåra ekonomiska perioder under en längre tid. Personer som blir beviljade har oftast ett flertal betalningsanmärkningar samt skulder hos Kronofogden. 

Ett av grundkraven för skuldsanering är att du är en privatperson. Företag får med andra ord inte ansöka om skuldsanering. Ett annat grundkrav är att du med största sannolikhet inte kan betala av skulderna på flera år och att Kronofogden anser det som rimligt att ge dig skuldsanering. 

Går det att få skuldsanering som arbetslös eller sjukskriven?

Även de som är arbetslösa eller sjukskrivna kan bli beviljade skuldsanering. Det viktigaste är att du inte drar på dig nya skulder. Om du till exempel lever på socialbidrag eller sjuklön är det alltså fullt möjligt att bli beviljad skuldsanering.

Om du redan lever under existensminimum finns det också en chans att Kronofogden beslutar att inte skapa en avbetalningsplan, och att du därmed inte ska betala något för att bli av med dina skulder.

Så ansöker du om skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden som i sin tur gör en bedömning om skuldsaneringen kan beviljas eller inte. När Kronofogden behandlar din ansökan tittar de bland annat på:

 • Storleken på skulden
 • Din ålder
 • Din arbetssituation
 • Dina nuvarande samt tidigare inkomster
 • Din arbetssituation.

Kronofogden tar också hänsyn till en rad andra faktorer när de bedömer din ansökan om skuldsanering. De vill till exempel veta hur dina skulder uppkommit samt vilka åtgärder du redan tagit för att försöka betala av dem. Du kan läsa mer om skuldsanering hos Kronofogden här.

Skuldfinansiering med nystartslån

En skuldfinansiering kan också vara en lösning på ditt skuldproblem. Vårt nystartslån används för att betala av krediter och lån samt sänka ränteutgifterna vilket ger dig en ärlig chans att ta dig ur knipan du hamnat i.

Vi på Nstart tittar inte enbart på de siffror som kreditupplysningsföretaget presenterar utan vi ger dig även en chans att förklara din situation med egna ord. Det mänskliga perspektivet är oerhört viktigt för oss.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på vilka möjligheter som finns för dig när det kommer till nystartslån, eller att ansöka enkelt online.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy