Skydda dina lån

Att lägga in ytterligare en kostnad i en redan ansträngd privatekonomi är urtrist. Men se det inte så.

Låneskyddet innebär att du får månadskostnaden för ditt Nstartslån ersatt i 12 månader vid sjukdom, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet. Vid dödsfall betalar försäkringen din skuld upp till 500 000 kr.

Hur tecknar jag låneskydd?

Teckna låneskyddet samtidigt med ditt Nystartslån. Du kan också ringa till oss för att teckna ett låneskydd.

Vad kostar det?

Månadspremien per låntagare är 6,95 % av lånets månadskostnad, du betalar din försäkringspremie tillsammans med din lånekostnad via autogiro.

Vad krävs av mig?

För att du ska kunna få tillgång till Nstarts låneskydd krävs att du:

  • har fyllt 18 år men inte 64 år
  • vid tiden för ansökan är anställd sedan minst 6 sammanhängande månader i sträck med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka, eller är egen företagare och ansluten till erkänd arbetslöshetskassa
  • är fullt arbetsför
  • är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa
  • vid tiden för ansökan inte är medveten om förestående varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet

Nstart låneskydd erbjuds i samarbete med Vitea Life Försäkring. Här kan du ta del av gällande teckningsregler, förköpsinformation, övriga villkor etc. Har du Nystartslånet men ännu inte vårt låneskydd – ring oss redan idag på 08-410 203 04, så hjälper vid dig att teckna försäkringen!

Vem är försäkring lämplig för?

Om din återbetalningsförmåga påverkas av ett eventuellt inkomstbortfall så är denna produkt lämplig för dig. Inte alla anställningsformer täcks av försäkringen.

Åtgärd vid skada

För att din skadeanmälan ska kunna hanteras så snabbt och effektivt som möjligt så är det viktigt att anmäla skadan korrekt. Vart du ska skicka din skadeanmälan är beroende av när skadan inträffade.

Anmälan om skada - använd den här skadeanmälan.

Kvalificeringstid

Kvalificeringstid är den tid försäkringen ska ha gällt innan du har rätt till ersättning. Kvalificeringstiden är 30 dagar vid hel arbetsoförmåga och 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet.

Ångerrätt

Du som försäkrad kan inom 30 dagar ångra ett frivilligt avtal som ingåtts på distans efter att du erhållit försäkringshandlingarna. Om du som försäkrad ångrar dig skall du skriftligen meddela gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren.

För mer information läs punkterna nedan.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy