Kreditvärdighet är ett mått på din ekonomi

Kreditvärdighet är ett mått på din ekonomi

Ansökan
13 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut
8 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Öka chansen med en medsökande
Vi talas vid innan beslut

Kreditvärdighet

Här kommer vi att göra en grundlig genomgång av ett viktigt ekonomiskt begrepp och svara på frågor om vad kreditvärdighet är och varför det är viktigt. Faktum är att din kreditvärdighet i Sverige sätter gränsen för vad som är möjligt. Varje gång du till exempel vill låna pengar eller köpa något på kredit så kontrolleras din kreditvärdighet.

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett mått på hur bra och skötsam ekonomi en person eller ett företag har. Här kommer vi att koncentrera oss på kreditbetyg för privatpersoner. Man kan säga att din kreditvärdighet är en slags sammanställning av en mängd faktorer som tillsammans visar hur stabil ekonomi du har.

Ett annat sätt att svara på vad är kreditvärdighet? är att beskriva det som vilken förmåga någon har att betala tillbaka ett lån. Har du låg kreditvärdighet blir det alltså svårare att låna pengar. 

Det är i första hand när någon ansöker om lån, vill köpa något på avbetalning eller teckna ett avtal som kreditvärdigheten kontrolleras. När det gäller företag är det vanligt att beställa en kreditupplysning innansamarbeten påbörjas eller i samband med rekryteringar. Kreditvärdigheten är inte statisk.

Den förändras i takt med livsomständigheter samt utifrån hur din ekonomi förändras. Allt detta är synligt i olika register.

Kreditvärdighet för en privatperson

Kreditvärdigheten är för en privatperson helt avgörande i många olika sammanhang. Att vara kreditvärdig innebär att en person har vad som krävs för att till exempel få låna ett visst belopp till en bostad eller ett annat viktigt köp. Kreditvärdigheten står i relation till vad man vill göra. Enprivatperson kan alltså ha ett tillräckligt högt kreditbetyg för att få köpa entelefon på avbetalning, men för lågt kreditbetyg för att få ett bolån på tvåmiljoner.

Alla personer med svenskt medborgarskap som är över 18 år kan få ett kreditbetyg om det görs en kreditupplysning. Är man yngre än 18 år finns inte alla uppgifter som ligger till grund för personens kreditvärdighet i några register.

Din kreditvärdighet i Sverige bestäms alltså efter att det gjorts en sökning i olika register. Kreditupplysningsföretagen gör sökningar som är helt automatiserade. Det tar därför bara några minuter att fastställa någons kreditvärdighet.

Vad påverkar min kreditvärdighet?

Här är exempel på vad som ligger till grund för en privatpersons kreditvärdighet i Sverige:

 • Deklarerad inkomst
 • Befintliga lån
 • Eventuell förekomst av betalningsanmärkningar
 • Personens ålder 
 • Hur många personer som ingår i hushållet
 • Hur många kreditupplysningar som begärts in
 • Befintligt eller tidigare skuldsaldo hos Kronofogden

Om du undrar, vad påverkar min kreditvärdighet, är alltså svaret att det är många olika saker som spelar in. Ofta är det storleken på dina skulder samt antalet lån och krediter som är den allra mest avgörande faktorn.

Vad innebär kreditvärdighet för en privatperson hos olika långivare?

En persons kreditvärdighet kan bedömas olika beroende på vilket kreditupplysningsföretag som gjort kontrollen. Olika långivare kan också ge samma person olika kreditbetyg. Vi på Nstart fäster till exempel mycket mindrevikt vid antalet kreditupplysningar som begärts in eller kreditvärdigheten isig, än vad många andra långivare gör.  

Det finns långivare som säger definitivt nej till ett lån om du har en betalningsanmärkning, men hos oss har du möjlighet att få ett lån trotsanmärkningar. Generellt kan man säga att vi försöker se till din förmåga att betala tillbaka ett lån i nuet och under lånets löptid. Istället för att titta för mycket på vad som hänt i din ekonomi för ett eller flera år sedan.

Det innebär att många som har svårt att få lån hos andra har chansen hos oss.

Kan man låna pengar med låg kreditvärdighet?

Ett problem med att ta lån med låg kreditvärdighet är att räntan oftast bli högre ju lägre din kreditvärdighet är. Det kan kännas orättvist att det är så, men det bygger faktiskt på statistik och är inte så konstigt egentligen. Personer som har låg inkomst och betalningsanmärkningar, och därför ett svagt kreditbetyg, får oftare problem med att betala sina skulder.

Din kreditvärdighet bygger på en riskkalkyl som kreditupplysningsföretaget gör utifrån direktiv från långivare. 

I de fall då det ändå är möjligt att låna pengar trots låg kreditvärdighet kompenserar långivaren genom att ta ut en högre ränta. Vi på Nstart sätter också räntan individuellt men vi tar inte ut några ockerräntor av dig som harlåg kreditvärdighet och redan har svårt att få ett lån. 

En person kan ha låg kreditvärdighet idag men bra möjligheter att betala tillbaka ett lån som löper över flera år. Vi försöker alltid se till helheten. När det gäller våra nystartslån får låntagarna dessutom en chans att berätta för oss hur deras ekonomiska situation ser ut. Hos oss bygger inte allt på de uppgifter som kreditupplysningsföretagen hämtar i offentliga register. 

Det kan finnas flera anledningar till varför din kreditvärdighet i Sverige inte säger allt om din ekonomiska förmåga. En person som pluggar och därför inte har någon högre inkomst kan till exempel ha ett lågt kreditbetyg men ändå bra förutsättningar för att betala tillbaka ett lån.

Kreditvärdighet på en skala 0–100

Det förekommer att man anger kreditvärdighet på en skala 0–100 där 100 är det sämsta kreditbetyget man kan ha. 0 innebär då att personen har väldigt goda förutsättningar att betala tillbaka ett större lån eller att köpa något på avbetalning.

Kreditvärdighet kan också anges på många andra sätt, så det är inte säkert att du har ett betyg på den skalan. UC är känt för att sätta kreditbetyg på 0,1–100 %. Ett kreditbetyg på 0,2–0,9 % anses vara mycket bra. 1,0–4 % anses vara bra. Allt över 25,1 % anses som ett svagt kreditbetyg och betyder i regel att du nekas lån, men inte hos Nstart.

Kreditvärdighet låg, medel, hög, mycket hög

En persons kreditvärdighet kan alltså vara allt från låg till mycket hög. Ju högre den är desto bättre ekonomi anses personen ha. Att ha låg kreditvärdighet kan innebära att det är svårt att göra saker som kräver att motparten har förtroende för din ekonomiska förmåga.

Riktigt låg kreditvärdighet har du bara om du sitter med betalningsanmärkningar eller saknar fast inkomst. För att ha mycket hög kreditvärdighet krävs det bland annat att du har en deklarerad inkomst och att du saknar betalningsanmärkningar.

Som vi har varit inne på tidigare kan kreditbetyget variera, beroende på vem som har satt det. Olika aktörer fäster olika vikt vid flera av de faktorer som ligger till grund för din kreditvärdighet.

Vad betyder medel kreditvärdighet?

Att ha medelhög kreditvärdighet innebär ofta att du kan bli beviljad ett lån, teckna ett kontrakt för ett mobilabonnemang eller köpa en sak på kredit. Om du vill ha hyreskontrakt eller ett bolån kan kravet vara att du har ett kreditbetyg som är högre än medel. Men det beror på vad din motpart har för krav. Kraven sänks ofta om du accepterar en lite högre ränta.

Vad betyder hög kreditvärdighet?

Har man hög kreditvärdighet så anser kreditupplysningsföretaget som genomfört kontrollen, och företaget som beställt den, att man har en ekonomi som är bättre än de flesta. En person med hög kreditvärdighet ges därför större utrymme att till exempel teckna ett lån.

Lån med svag kreditvärdighet utan UC?

Det kan vara svårt att bli beviljad ett lån med svag kreditvärdighet utan UC. Men det beror lite på vad det är för typ av lån du vill ansöka om. Många smålån är nästan alltid utan UC och det går ofta att få dem trots att du har svag kreditvärdighet.

Att ett lån är utan UC innebär att det inte är UC (som tidigare hette Upplysningscentralen) som gör kreditprövningen. Det betyder alltså inte att det inte görs någon kreditprövning. Det kan istället vara något av företagen Bisnode eller Creditsafe som gör prövningen. Särskilt när det gäller olika typer av snabblån är det sällan UC som gör prövningen. 

Anledningen till att många föredrar ett lån utan UC är att UC sparar information om antalet upplysningar som begärts in. De tar också hänsyn tilldet när de fastställer en persons kreditvärdighet. Om du tecknat flera lån och jämfört olika långivare kan det alltså sänka din kreditvärdighet.

Det är dock värt att påpeka att det är långivaren som bestämmer vilka parametrar som ska vara avgörande för om en person ska beviljas ett lån eller inte. Det är alltså inte UC som bestämmer det. Vi har UC som partner och är samtidigt inriktade just på låntagare med låg kreditvärdighet. UC hjälper oss att göra en ordentlig bedömning, och i långa loppet tror vi att det är bra för både oss och våra låntagare. 

Samlingslån med låg kreditvärdighet

Den typ av lån som vi på Nstart förmedlar kallas ofta för samlingslån, även om vi själva i första hand använder termen nystartslån. Det är en lånetjänst som är skräddarsydd för dig som har flera lån och krediter och som betalar ganska mycket i ränta för dem.

Med ett samlingslån med låg kreditvärdighet kan du betala tillbaka dina befintliga lån genom att ersätta dem med ett större lån som har bättre ränta. 

Förutom att du på det sättet kan sänka dina månadskostnader blir din ekonomiska situation mer överblickbar. Du kan också välja vad du vill ha för återbetalningstid på lånet, inom vissa ramar förstås.

För att vi ska kunna bevilja ett samlingslån med låg kreditvärdighet kan det krävas att du har en medsökande för lånet. På så sätt har vi garantier för att lånet kommer att betalas tillbaka, även om du inte kan göra det. Du kan till och med få ett lån fast du har en aktiv skuld hos Kronofogden. Det är vi ganska ensamma om att kunna bevilja.

Omstartslån med dålig kreditvärdighet är samma sak som nystartslån och samlingslån. Vi är måna om att det ska vara en positiv omstart att ansöka om vårt nystartslån. Vi ser gång på gång hur våra låntagare använder lånen till att börja om på ett nytt blad med förbättrad ekonomi.

Förändringar i din ekonomi förändrar din kreditvärdighet

Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet? Det är en fråga vi får ofta. Din kreditvärdighet i Sverige är inte skriven i sten utan den förändras hela tiden, även om det sker med viss fördröjning. Det innebär att du alltid bör försöka tänka på hur den påverkas om du till exempel inte skulle kunna betala en räkning i tid, eller om du väljer att jobba mindre en period.

Det är också bra att den kan förändras eftersom det innebär att du kan höja din kreditvärdighet. 

Här är några saker du kan göra för att öka din kreditvärdighet:

 • Öka din deklarerade inkomst.
 • Vänta med att ansöka om lån tills eventuella betalningsanmärkningar eller förfrågningar försvinner.
 • Säg upp alla kreditkort du inte använder och betala med ett enda kort.
 • Ansök om ett nystartslån och samla dina befintliga lån.

Det allra effektivaste sättet att öka sina chanser att få ett lån är dock inte att höja sitt kreditbetyg utan att ha en medsökande för lånet. Det ger eneffekt omedelbart. 

Att höja sin kreditvärdighet kan ta ganska lång tid. Det räcker till exempel inte med att skaffa ett nytt jobb eller att börja jobba mer för att det ska påverka din kreditvärdighet. Det är först efter att du deklarerat som det syns att din inkomst ökat. Hos oss på Nstart kan du dock, i samband med att du ansöker om ett nystartslån, berätta hur det ligger till för din lånehandläggare.

Kolla din kreditvärdighet gratis

Du kan kolla din kreditvärdighet gratis. Det brukar vara bra att göra det om du inte har bra koll på hur du ligger till. Du slipper du ansöka om lån som du ändå inte har chans att få. UC erbjuder tjänsten “Min Upplysning”. Tjänsten är visserligen inte helt gratis, men genom att använda den får du reda på ditt kreditbetyg utan att det registreras en förfrågan.  

Du förlorar alltså varken pengar eller kreditvärdighet på att kolla din egen kreditvärdighet. Du har också möjlighet att få information om vilka uppgifter om din ekonomi som UC hämtar in från olika register. Det är de uppgifterna som ligger till grund för bedömningen.

Det är intressant och nyttigt att se hur mycket uppgifter om din ekonomi som finns i offentliga register. Även andra kreditupplysningsföretag erbjuder den här servicen.

Sms- och snabblån med låg kreditvärdighet

Kan man ta sms-lån med låg kreditvärdighet? Ja, snabblån och sms-lån är en typ av lån som du brukar kunna få trots låg kreditvärdighet då det gäller ganska små belopp. Det kan dock vara en bra idé att tänka sig för innan man tar ett sådant lån om det inte är nödvändigt.

Din kreditvärdighet riskerar nämligen att bli ännu sämre om du inte kan betala tillbaka det i tid. Vi ser att många som vänder sig till oss för ett nystartslån har tagit lite för många snabblån, eller köpt saker på kredit.

Även om det är fullt möjligt att få ett sms- eller snabblån med låg kreditvärdighet kan det faktiskt vara en bättre idé att ansöka om ett nystartslån. Framförallt om du redan har flera mindre lån som du betalar ränta på.

När blir man kreditvärdig efter en skuldsanering?

Skuldsanering innebär att Kronofogden tar din lön och du lever på existensminimum i fem år, men sedan är du skuldfri. Att säga exakt när man blir kreditvärdig efter en skuldsanering är svårt, då det är många faktorer som väger in. Men när dina betalningsanmärkningar har försvunnit efter tre år har du större chans att få ett högre kreditbetyg. 

Att vara kreditvärdig är en term som står i relation till vad du vill göra. Du kan vara tillräckligt kreditvärdig för att köpa en sak på delbetalning men inte för att få ett större lån. 

Ett nystartslån kan också fungera som en skuldsanering och då kan det gå fortare att få god kreditvärdighet. Du bestämmer själv hur snabbt du vill betala tillbaka lånet. Har du betalningsanmärkningar gäller samma sak som om du får en skuldsanering genom Kronofogden. När du har betalat skulden tar det tre år innan de är borta.

Sammanfattning

Kreditvärdighet är ett begrepp som i första hand används för att beskriva en persons förmåga att betala tillbaka ett lån. Har du hög kreditvärdighet kan du låna med villkor som passar just dig. Bra kreditvärdighet i Sverige kan också vara viktigt i andra sammanhang. Kreditvärdigheten bestäms efter att det tagits en kreditupplysning av ett kreditupplysningsföretag.

Låg kreditvärdighet kan bero på fler olika saker. Ofta handlar det om enkombination av låg inkomst, utspridda lån och krediter och en eller flera betalningsanmärkningar. Våra nystartslån kan vara en lösning för dig som har höga ränteutgifter varje månad och som vill starta om och förbättra din ekonomi. Det finns alltså möjlighet att samla lån med låg kreditvärdighet.

Om du har så pass låg kreditvärdighet att du har svårt att få ett lån kan vi ofta hjälpa dig genom att vi godkänner lån med en medsökande. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar och om hur våra lån kan vara till hjälp för just dig!

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy